21 i 22 d’octubre de 2022 Sala Multifuncional de Ciutadella. Carrer de Sant Antoni M. Claret s/n.
21 i 22 d’octubre de 2022
 
21 i 22 d’octubre de 2022
 
 
 
Inscripció
 

21 i 22 d’octubre de 2022
     
   

Avís Legal

L'Ajuntament de Ciutadella, en col·laboració del Consell Insular de Menorca a través de l'empresa SILME; d’ara endavant, les Entitats que organitzen la fira FOCUS; mantenen aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació de la Fira FOCUS. Es treballa perquè aquesta informació estigui sempre actualitzada. No obstant, no es pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
 
Titularitat de la pàgina web
 
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born 15, 07760, Ciutadella de Menorca
(+34) 971 38 10 50
http://www.ajciutadella.org/
CIF: P0701500A
 
Garanties i responsabilitats
 
L'accés a la web de la Fira FOCUS suposa l'acceptació expressa de les polítiques d'aquesta i el compromís de no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes, el que podrà comportar en el seu cas les corresponents responsabilitats legals.
 
Les entitats que organitzen la fira FOCUS es reserven el dret a efectuar en qualsevol moment modificacions i/o actuacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració, presentació o de les condicions legals. Així mateix, no es pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web o al seu contingut ni de possibles errors tècnics que es produeixin durant la connexió a Internet. Així com tampoc de possibles danys que es poguessin derivar d'interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web.
 
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
 
Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que se n'esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i n'establirà les possibles restriccions d’ús.
 
Únicament n'està autoritzat l’ús personal no comercial.
 
No està permesa la modificació d’aquest web ni dels seus continguts.
 
La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut.
 
La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.
 
En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i l'Ajuntament de Ciutadella, o les entitats col·laboradores, no n'assumeixen cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.
 
Les entitats que organitzen la fira FOCUS no es fan responsables de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

Les entitats que organitzen la fira FOCUS s'eximeixen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
 
Les entitats que organitzen la fira FOCUS, i la fira com a esdeveniment en sí, és present a diferents xarxes socials i plataformes, per la qual cosa quan accediu a qualsevol d'aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d'ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per Les entitats que organitzen la fira FOCUS.
 
Propietat intel·lectual i industrial
 
Aquesta web pot allotjar continguts protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts citats (textos, audiovisuals, codi, dissenys, logos, marques, entre d’altres) són de propietat del titular de la web.
 
Qualsevol ús no autoritzat d'aquests continguts podrà ser considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà comportar, en el seu cas, les corresponents responsabilitats legals.
 
La simple navegació o ús de la web o dels seus serveis no atorga en cap cas llicència o cessió parcial o total sobre els drets citats i queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels titulars.

 
 
 
Fira d’Ocupació FOCUS


PARTICIPA-HI! COMPARTEIX-HO!

#FocusMenorca22
Explora les nostres xarxes socials!


     
Amb el suport de:Programa SOIB Desenvolupament Local 2022 (AODL)

Organitzen:

Col·laboren:Patrocinen:

No et perdis les últimes novetats del programa!


SUBSCRIU-T’HI
 
Fira d’Ocupació FOCUS

Ens centram en el teu talent per transformar el futur laboral.


     
21 i 22 d’octubre de 2022 Sala Multifuncional de Ciutadella. Carrer de Sant Antoni M. Claret s/n.

INSCRIPCIÓ COMPARTEIX-HO!
© 2022 Fira d’Ocupació FOCUS